ניהול סיכונים

COSO

מודל ה-COSO ERM מנין הגיע הצורך, ולאיזה מטרה הוא משמש – פוסט ראשון

שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

בשנת 1992 הופץ ע"י ה-COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מודל COSO, הוא מודל שאותו מיישמות רוב החברות הנדרשות לעמוד בדרישות רגולטוריות בהקשר לדיווח כספי וגילוי. ניהול סיכונים מוגדר לפי COSO כתהליך מובנה המאפשר זיהוי והערכת סיכונים וזאת לצורך גיבוש ויישום דרכי התמודדות עימם על מנת להבטיח את השגת היעדים.לקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
Financial-Risk-Management-2

מה זה ניהול סיכונים פיננסיים, והאם זה עובד?

שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2014

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאי אי וודאות ומורכבות גבוהה, כמענה לכך התפתח תחום ניהול סיכונים פיננסיים העוסק בקביעת מדיניות והגדרת הפעולות שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכון ואי הוודאות שבסיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע כגון: תנודות בשערי חליפין, שינויים במחירי סחורות, שערי ריבית ומדדים. חברות, רגולציה ושאר ירקות… ברחבילקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
Risk3

כמה מילים על ניהול הסיכונים

שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2014

אין ספק שמדובר בגורם שאינו נלקח בחשבון מספיק, ובמיוחד אצל המשקיעים הפרטיים. גורם הסיכון (Risk) מהווה עבורם מעין עניין רקע, שאותו ניתן להגדיר במונחים אנושיים ולא כל כך כמותיים: "אני אוהב לקחת סיכונים גדולים", "אני אדם שמרני יותר מאחרים", וכו… למעשה מדובר בתורה שלמה, כאשר למקצוענים שבינינו ידועה כבר העובדהלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: מימון, שוק ההון