ממשל תאגידי

fin_accounting

תקנות גושן /ה- SOX הישראלי – ISOX

שם הכותב: תאריך: 21 יולי 2015

מבוא חוק סרבנס אוקסלי חוקק בשנת 2002 ׁ((Sarbanes–Oxley Act of 2002 בעקבות קריסת חברות הענק כגון: אנרון, וורלדקום ועוד, עקב אי סדרים כספיים ותרמיות חשבונאיות. מטרתו העיקרית של החוק  הינה להעלות את רמת אמון המשקיעים, ה-SOX משפר את תפקוד ועדת הביקורת, משפר את התקשורת בין רואי חשבון ומנהלים, מגביר אתלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, מימון, שוק ההון
corporate-governance

בוכלטרייה היא שם המשחק

שם הכותב: תאריך: 04 אוגוסט 2014

בוכלטרייה היא שם המשחק, פוסט מאת ענבל סוליצר-יבורסקי. אחת המטרות של הרגולציה בשוק ההון, שחשיבותה עולה לאחרונה, היא ליצור ממשל תאגידי נאות. כלומר להגדיר אוסף עקרונות שיבטיחו התנהגות אחראית והוגנת של החברה ומנהליה כלפי בעלי המניות ובעיקר כלפי בעלי מניות המיעוט ובעלי עניין אחרים בחברה. בשנת 1999 פרסם הארגון לשיתוףלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי