כללי

Options5
עולם האופציות – מדוע השקעה במניות היא החלטה גרועה? – פוסט שלישי בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

עולם האופציות – מדוע השקעה במניות היא החלטה גרועה? – פוסט שלישי בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

שם הכותב: תאריך: 28 אוקטובר 2014

בפוסטים הקודמים הסברנו על אופציות שונות ועל האפשרות ליצור אסטרטגיות בעזרת אופציות שונות ובכך לגדר הפסדים עד לסכום ידוע! בפוסט זה נרחיב על נושא שכולם מכירים אבל לא לעומק וחבל, ייתכן ואתם מפסידים המון כסף!  נניח שאתם רוצים לקנות בית, או רכב, או כל מוצר אחר. מה אתם עושים? הולכיםלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, שוק ההון
Options4
עולם האופציות – איך לגדר הפסדים ב-200 ש"ח בלבד – פוסט שני בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

עולם האופציות – איך לגדר הפסדים ב-200 ש"ח בלבד – פוסט שני בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

שם הכותב: תאריך: 21 אוקטובר 2014

בפוסט הקודם הסברנו את מרכיביהן של אופציות רכש ומכר, בפוסט זה נדבר על הסיבות שהציבור כל כך חושש מהן. בפוסט זה נסביר כיצד אופציות יכולות לשמש כביטוח משלים. נתחיל ונאמר שבעוד שכותבי אופציות לעיתים חשופים להפסד בלתי מוגבל, קוני האופציות יכולים להפסיד את השקעתם (את גובה הפרמיה) בלבד! נמשיך ונאמר שע"ילקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, שוק ההון
Options2
עולם האופציות – מה זה בכלל אופציות – פוסט ראשון בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

עולם האופציות – מה זה בכלל אופציות – פוסט ראשון בסדרה מאת אלון ביטון לירון סטולוביצקי

שם הכותב: תאריך: 30 ספטמבר 2014

כולנו שמענו את הסיפורים, האמירות והאירועים שכותרתם "אופציות" אבל מה זה בכלל אופציות? מדוע הציבור הרחב כל כך מפחד מהן ומדוע הן הרבה יותר בטוחות ממה שאתם חושבים! אז מה זאת אופציה? אופציות, בהקשר של שוק ההון, מתחלקות ל-2: אופציות רכש (CALL) ואופציות מכר (PUT). אופציית CALL – אופציית רכשלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, שוק ההון
InterestRates-500x418
ריבית בנק ישראל הכלי המשמעותי של הבנק המרכזי | פוסט מאת רוני יוסבשוילי

ריבית בנק ישראל הכלי המשמעותי של הבנק המרכזי | פוסט מאת רוני יוסבשוילי

שם הכותב: תאריך: 23 ספטמבר 2014

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרותיה של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. אחד הכלים שעומדים לרשות הבנק המרכזי לצורך כך הינו שער הריביתלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי, מימון
money-scales
שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שיטות להערכת שווי חברות – פוסט שלישי – NAV, מכפילים, השוואה לעסקאות דומות

שם הכותב: תאריך: 16 ספטמבר 2014

שיטת השווי הנכסי הנקי ׁ(NAV) שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Valueׂׂ) מתבססת על שווי נכסי החברה/העסק בניכוי התחייבויותיה, כפי שהם משתקפים במאזן העסק/החברה.  בשיטת השווי הנכסי נעריך את שוויה של החברה ע"פ הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות הקיימים במאזן. נבצע אומדן של הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות שללקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
שווי חברות
שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – פוסט שני – שיטת DCF

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – פוסט שני – שיטת DCF

שם הכותב: תאריך: 09 ספטמבר 2014

שיטת היוון תזרימי המזומנים היא הגישה הרווחת והמקובלת כיום בתחום הערכות השווי. ההנחה הכלכלית היסודית הקיימת בבסיס השיטה היא הנחת עסק חי (Going Concern). לצורך הניתוח בשיטת DCF יש לבנות מודל המעריך שיעורי גידול חזויים של משתנים שונים כמו שיעור צמיחה בהכנסות, אחוז רווח גולמי משוער וכיו"ב, תוכניות השקעות, צרכי הון חוזרלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
Financial Report
שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – מבוא

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים – מבוא

שם הכותב: תאריך: 02 ספטמבר 2014

מטרת הערכת שווי נועדה בעיקרה לשם השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים: א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה או בעסק. ב. הגופים המוסדיים אשר הינם המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון. בשנים האחרונות הצורך בהערכות שווי גבר במידה ניכרת בשל היקף השימוש ההולך וגדל בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי.לקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
corporate-governance
בוכלטרייה היא שם המשחק

בוכלטרייה היא שם המשחק

שם הכותב: תאריך: 04 אוגוסט 2014

בוכלטרייה היא שם המשחק, פוסט מאת ענבל סוליצר-יבורסקי. אחת המטרות של הרגולציה בשוק ההון, שחשיבותה עולה לאחרונה, היא ליצור ממשל תאגידי נאות. כלומר להגדיר אוסף עקרונות שיבטיחו התנהגות אחראית והוגנת של החברה ומנהליה כלפי בעלי המניות ובעיקר כלפי בעלי מניות המיעוט ובעלי עניין אחרים בחברה. בשנת 1999 פרסם הארגון לשיתוףלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
House - shay
שמרנות מימונית – פוסט מאת שי פינקלשטיין

שמרנות מימונית – פוסט מאת שי פינקלשטיין

שם הכותב: תאריך: 27 יולי 2014

שמרנות מימונית, פוסט מאת שי פינקלשטיין רבות כבר דובר על נושא הדיור בארץ ויוקר המחייה. וועדות ממשלתיות למיניהן קמו ונפלו על הנושא האמור והמלצותיהן נשארו על הכתב בלבד. כרו"ח בתחילת דרכו המקצועית, המחשיב עצמו במקצוע שמרני באופן יחסי, הבנתי שהשמרנות איננה טבועה רק באופי רוכש הדירה ומסלול המשכנתא הנבחר, השמרנותלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי
imgpress
איך יודעים באיזו מדינה שווה יותר להשקיע?

איך יודעים באיזו מדינה שווה יותר להשקיע?

שם הכותב: תאריך: 16 יוני 2014

כולם מחפשים תשואות כל הזמן. הקונבנציה הידועה היא ששווקים מתעוררים צפויים לצמוח בקצב גבוה יותר מאשר שווקים מפותחים. אולם נשאלת השאלה, כמה מהתשואה העודפת תישאר למשקיע. שאלות של כמה מהתשואה שתשיא תישאר אצלך, וכמה תוכל להביא הביתה, לא ממש נשאלת. מדינות מתפתחות מאופיינות בשחיתות, עימותים, משברים, כל אלה יכולים לאכוללקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: כללי