Uria Amichay

Uria Amichay
סטודנט בתואר MBA במנהל עסקים, התמחות במימון במכללה למנהל. בוגר תואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים, התמחות במימון וביטוח במרכז הבינתחומי הרצליה. עובד כיום בחברת הברוקרג' אוסקר גרוס. בעל רישיון ברוקר-דילר מטעם הרשות לניירות ערך האמריקאית. אני מוצא עניין רב בתהליכים וההתרחשויות היומיומיות בשווקים הפיננסים ומאמין כי היכרות עם העולם הפיננסי ולו הבסיסית ביותר הינה דבר הכרחי בימינו.
CDS 1
שוק ה-CDS בראי ארגון החוב היווני בשנת 2012

שוק ה-CDS בראי ארגון החוב היווני בשנת 2012

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2014

ב-9 במרץ 2012 הכריזה יוון על ארגון מחודש של חובותיה במסגרת מאמציה להימנע מהגעה לחדלות פירעון ואי יכולת לעמוד בהתחייבויותיה לנושיה. הכרזה זו העלתה מחדש לכותרות את ה- CDS) Credit Default Swaps) – עסקאות החלף אשראי אשר נכתבו ונחתמו כנגד האג"חים הממשלתיים של המדינה. סקירה זו באה לעמוד על טיבם ומהותםלקריאת הפוסט המלא

שייך לנושאים: מימון