שם הכותב: תאריך: 23 ספטמבר 2014

interest-rate-time התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרותיה של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. אחד הכלים שעומדים לרשות הבנק המרכזי לצורך כך הינו שער הריבית במשק. ריבית בנק ישראל היא הבסיס לריבית שבנק ישראל גובה מהבנקים המסחריים על הנזילות שהוא מעמיד להם ולריבית שהוא משלם לבנקים על פיקדונותיהם אצלו. ריבית זו  נקבעת על ידי הועדה המוניטרית של הבנק המרכזי.

על  מה משפיעות החלטות הריבית של בנק ישראל?

באמצעות שינוי שער הריבית יכול בנק ישראל, בין היתר, לעמוד ביעד האינפלציה, להתמודד עם האטה בפעילות הכלכלית במשק, לתמוך בפעילות היצואנים ע"י שמירה על שער המטבע המקומי ועוד.

 הגורמים המושפעים מהריבית:

אינפלציה

בנימוקיה להחלטה להוריד את הריבית לרמתה הנוכחית (של 0.5%), ציינה נגידת בנק ישראל כי ההחלטה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של %1 עד %3 ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. עוד ציין הבנק כי "האינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים ירדה כצפוי לרמה של 0.25%, מתחת לגבול התחתון של היעד, ובניכוי סעיף הדיור ירד המדד בתקופה זו ב-0.2%. מאז פרסום מדד אפריל חלה ירידה בציפיות לאינפלציה לכל הטווחים, והציפיות לטווח הקצר התקרבו אל הגבול התחתון של היעד".

הריבית כיום, ברמה של 0.25%, הינה ריבית שפל לריבית במשק ונמוכה מהריבית ששררה בישראל בחודש אפריל 2009 בעיצומו של משבר האשראי העולמי (0.5%). החל מחודש יוני 2011, החל בנק ישראל בהורדה הדרגתית של הריבית במשק, מרמה של 3.25% באותה התקופה, לרמה של 0.5% כיום. כמו כן, בשנים 2011-2013 האינפלציה בישראל הייתה בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל (1%-3%). לדעתי עובדות אלו מראות את רמת האפקטיביות הגבוהה של הכלי העומד לרשות הבנק שנקרא ריבית.

 להלן גרף ריבית ממוצעת במשק מול האינפלציה

אינפלציה מול ריבית  

צמיחה במשק

מנתונים שפירסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מצב המשק במחצית הראשונה של 2014 עולה כי  קיימת נסיגה בפעילות המשק בחודשים ינואר-יוני, אשר מקיפה כמעט את כל התחומים והנתונים, וכי הנסיגה הוחרפה ברבעון השני של השנה.

 שינוי בתמג

הנתון החשוב והמייצג ביותר למצב המשק הינו הצמיחה (תוצר מקומי גולמי, תמ"ג), אשר עלתה במחצית הראשונה של השנה ב-2.5% בלבד בחישוב שנתי, לאחר צמיחה של 3.2% במחצית השנייה של 2013 וצמיחה של 3% במחצית הראשונה של השנה שעברה. פוטנציאל הצמיחה השנתי של המשק הוא כ-5%. מה תפקידו של בנק ישראל? כפי שציינתי לעיל, אחד מתפקידיו של בנק ישראל הינו תמיכה בהשגת מטרותיה של המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובמיוחד צמיחה. בעזרת הורדת הריבית מקטין בנק ישראל את עלויות היצרנים (שמשלמים ריבית נמוכה יותר) וגם גורם להגדלת הביקושים מצד הצרכנים. באמצעות מהלך משולב זה הוא מסייע להגברת הפעילות הכלכלית במשק.אפשר לומר שהריבית מסייעת, מאחר ומצד אחד הבנק המרכזי מעודד את הפעילות היצרנית (ע"י הקטנת עלויות אשראי) ומאידך מעודד את הצרכנים לרכוש מוצרים שכן הריבית על החסכונות/פקדונות היא נמוכה ואין תמריץ לצרכן להשקיע את הכסף בבנק.

שער המטבע המקומי

עד לאחרונה היינו עדים להתחזקות של השקל מול הדולר והיורו. התחזקות זו פגעה בעיקר ביצואנים (אשר התקבולים שלהם הינם במטבע זר). באמצעות הפחתות הריבית, השקל הפך לפחות אטרקטיבי בעיני המשקיעים, אשר פחות מוכנים להשקיע בו ובהתאם פחות רוכשים שקלים – דבר שמביא להיחלשות השקל. אציין כי החל ממועד ההכרזה על הורדת הריבית לרמתה הנוכחית (בתאריך 28/7/14) נחלש השקל בכ-2.92% בפרק זמן קצר של כ-3 שבועות.

interest-rate-show-me-the-moneyשוק המשכנתאות והדיור

העלאת הריבית במשק תביא בדרך כלל לירידה בביקושים למשכנתאות שכן המשכנתא הופכת ליקרה יותר, וכלי זה עוזר לבנק ישראל במימוש מדיניותו לשמור על יציבות במחירי הדירות. בנימוקיו להורדת הריבית האחרונה ציין בנק ישראל כי "מחירי הדירות המשיכו לעלות באפריל-מאי, ונמשך הקצב הגבוה של נטילת משכנתאות חדשות, תוך המשך ירידה במדדי הסיכון של משכנתאות אלו, בעקבות צעדי המפקח על הבנקים. מספר העסקאות בדיור ירד בחדות".

לפי האמור לעיל, נראה שבהחלטות הורדות הריבית של בנק ישראל, הוא פועל בניגוד למדיניותו לשמור על יציבות מחירי הדירות. בבנק ישראל טוענים כי הגבלות שונות שהטיל המפקח על הבנקים בשנים האחרונות על נוטלי משכנתאות (כגון הגבלת נתח המשכנתא שניתן לקחת במסלול פריים) צמצמו את ההשפעה של הפחתת הריבית על הביקושים למשכנתאות. העובדה כי ממשלת ישראל מתכוונת להוציא לפועל תכניות לבלימת המחירים בשוק הדיור, ובכלל זה הטבת מע"מ אפס מפחיתה את החשש כי הורדת ריבית תביא לליבוי מחירי הדיור.

האם המצב הביטחוני משפיע על החלטות הריבית של בנק ישראל?

מבצע "צוק איתן" צפוי להביא להעמקת ההאטה ברביע השלישי עקב השבתת העבודה בדרום, ירידה בתיירות לישראל ובתיירות הפנים וירידה בביקושים כתוצאה מהמצב הביטחוני. בתקופות של משבר ביטחוני יש נטייה לבנקים מרכזיים להוריד את הריבית ולספק נזילות גבוהה למשק, כך לדוגמא פעל הבנק המרכזי בארה"ב באירועי ספטמבר 2011. בנק ישראל מודע להשפעה קצרת הטווח של אירועים ביטחוניים על המשק הישראלי, כאשר מלבד ירידה בתיירות המשק חוזר מהר מאוד למצבו ההתחלתי. גם התגובה של השווקים הפיננסיים מראה על היעדרה של בעיית נזילות במשק. כמו כן, בבנק ישראל אומרים כי את השפעת מבצע "צוק איתן" קשה עדיין לאמוד בעיקר כי לא ממש לא ברור עד מתי הלחימה תימשך.

שייך לנושאים: כללי, מימון


שבע − 6 =