שם הכותב: תאריך: 21 אוקטובר 2014

Options7בפוסט הקודם הסברנו את מרכיביהן של אופציות רכש ומכר, בפוסט זה נדבר על הסיבות שהציבור כל כך חושש מהן. בפוסט זה נסביר כיצד אופציות יכולות לשמש כביטוח משלים.

נתחיל ונאמר שבעוד שכותבי אופציות לעיתים חשופים להפסד בלתי מוגבל, קוני האופציות יכולים להפסיד את השקעתם (את גובה הפרמיה) בלבד! נמשיך ונאמר שע"י ביצוע פעולות פשוטות ניתן לגדר את ההפסד (וגם את הרווח) להפסד המקסימאלי שאתם יכולים לעמוד בו

נסביר עתה על אסטרטגיה מסויימת לשוק יציב/יורד:

נניח שכתבתם אופציה מסוג קול על מדד ת"א 25 בעלת מחיר מימוש 1300, בעלות של 2,000 ₪. 

גרף כתיבת אופציית קול 1300:

Options1300

ההפסד שלכם מפעולה שכזו הוא בלתי מוגבל באם השוק יעלה ויעלה, אך ביכולתכם לגדר את ההפסד ע"י רכישה של אופציית קול בעלת מחיר מימוש גבוה מ-1300, נאמר 1400, בעלות של 200 ₪. רכישה זו תגדר בעצם את הפסדכם למקסימום של 10,000 ₪ (1400 פחות 1300 כפול המכפיל – 100 = 10,000 ₪) לסכום זה יש להוסיף את הפרמיה שקיבלתם בעת מכירת האופציה שכתבתם (כאמור 2,000 ₪) ולהפחית את עלות האופציה שרכשתם (כאמור, 200 ₪) אם כך, ההפסד המקסימאלי הינו 10,000 פחות 2,000 ועוד 200 = 8,200 ₪. הפסד כזה ייווצר אם השוק (שמחירו בעת ביצוע האסטרטגיה 1300) יעלה ב-7.69% ביום מועד פקיעת האופציה. נקודת האיזון שלכם הינה אם כך 1318 (הפרמיה שקיבלתם 2000 ₪ = 20 נקודות מדד, פחות הפרמיה ששילמתם 200 ₪ = 2 נק' מדד). עבור כל פקיעה מתחת ל-1318 נקודות מדד תרוויחו כסף עד למקסימום של 1800 ₪. אסטרטגיה זו מכונה בשם "מרווח יורד".

גרף אסטרטגיית מרווח יורד

Option Spread

כמובן שניתן "לשחק" עם מחירי המימוש ובכך לשנות את נקודת האיזון (בעלות מסויימת) אך המגמה ברורה: אפשר לדעת בדיוק עד כמה יכולים להפסיד וכמה יכולים להרוויח, ובשוק ההון כמו בשוק ההון, וודאות היא דבר חשוב ביותר!

בפוסט הבא נסביר מדוע השקעה במניות היא השקעה גרועה כאשר אופציות נמצאות בארסנל התחמושת שלכם!

להתראות!

שייך לנושאים: כללי, שוק ההון


שתיים + = 7