שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2014

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאי אי וודאות ומורכבות גבוהה, כמענה לכך התפתח תחום ניהול סיכונים פיננסיים העוסק בקביעת מדיניות והגדרת הפעולות שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכון ואי הוודאות שבסיכוני אשראיסיכוני שוק וסיכוני מטבע כגון: תנודות בשערי חליפין, שינויים במחירי סחורות, שערי ריבית ומדדים.

חברות, רגולציה ושאר ירקות…

ברחבי העולם קיימת בשנים האחרונות נטייה לרגולציה מוגברת בתחומי הסיכון הפיננסי של חברות ציבוריות, גם בישראל התגברה הרגולציה בתחום, והיא מתבטאת בין היתר בהצבת אדם האחראי על ניהול הסיכונים בחברה וכן בדו"ח דירקטוריון המפרט את החשיפה של החברה לסיכוני שוק.Risk vs Reward Matrix

תחום הבנקאות, מעצם היותם של הבנקים גופים הנתונים לסיכונים רבים, ניהול סיכונים מוטמע במסגרת תקנות באזל, המחייבות פיקוח על החשיפה של הבנק לסיכונים תפעוליים ולסיכונים פיננסיים. בדומה לבנקים, ניהול סיכונים בחברות הביטוח מוסדר במסגרת תקנות סולבנסי. התקנות בבנקים ובחברות הביטוח, מטרתן לפקח ולחייב את המוסדות הפיננסיים האלו להחזיק ברמת הון מסוימת, ולהגדיר את משטר הסיכונים והמדיניות של התאמת ההון בהיבטים איכותיים וכמותיים, כדי ליצור מעיין "גלגל הצלה" בעתות מצוקה.

אולי קצת בציניות אבל "שאר ירקות" לענייננו הן מדינות העולם. בעידן של גלובליזציה מתקיימים סיכונים פיננסיים בינלאומיים רבים שחלקם אף התממשו. סביר להניח שרובנו שמענו על "משבר כלכלי" כזה או אחר, בטח על האחרון (משבר ה-subprime שהתרחש ב-2008). הסיכון הפיננסי במדינות נובע מעצם היותה של מדינה חדלת פירעון של התחייבויותיה.

הוראות ניהול סיכונים נכתבות בדם…זה כבר קרה בעבר

יש לא מעט דוגמאות בולטות במהלך ההיסטוריה למהלכים שהביאו לקריסה בינלאומית ביניהם, יום שני השחור באוקטובר 1987 שבו קרסו המדדים המובילים בבורסות העולם בשיעורים שלא היה להם תקדים. בארצות הברית צנח מדד דאו ג'ונס ב-22.6% ואילו בהונג קונג ובאוסטרליה התקרבה הירידה ל-50%. העובדה המסקרנת באירוע זה היא שעד עצם היום הזה לא ברורה הסיבה לנפילה ויש כאלו שמניחים אפקט דומינו בפקודות מכירה של תוכנות ניהול מסחר אוטומאטיות בטענה שהן שהביאו לירידה דרמאטית של מדדים.

מה קשור לניהול סיכונים?! קשר פשוט מאוד, לא היה אז שום ניהול סיכונים, מכיוון שאף אחד לא צפה את הסיכון הזה, אף אחד גם לא ניהל שום מדיניות מיוחדת בכדי לאמוד או למנוע אותו.

באופן מפתיע, במהלך ההיסטוריה גם בעלי בקיאות והבנת תחום ניהול הסיכונים פספסו לעתים קרובות מידי את עיקר אחריותם וביצעו טעויות דרמטיות, הן בשוק הפרטי והן בשוק הציבורי. למשל, בשנת 1994 העלאת שיעור הריבית על ידי הנגיד האמריקאי הביאה לקריסת המדינות הדרום אמריקאיות שלוו כספים דווקא בניסיון להביא לצמיחה.Risk Management

מי מנהל מה – זו השאלה

ניהול סיכונים עוסק, בין היתר, באמידת הסתברויות ובניית תחזיות לקרות אירועים והתממשות הסיכון. כפועל יוצא, לעיתים מדיניות שהוגדרה כניהול סיכונים הופכת למדיניות רדיפה אחרי רוחות ושדים מכיוון שאירועים היסטוריים מלמדים אותנו שלמרבה האבסורד, דווקא לאותו אירוע לא היו מוכנים מספיק.

בסופו של דבר, הרי אין סוף לתרחישי סיכון שניתן להעלות בדעתנו. ההיסטוריה מלמדת שגם ניהול סיכון הכולל גידור הפעילות כאקט הגנתי, לא פעם חצה את הגבול לנפילה בלתי צפויה. למשל, בנק ג'יי,פי מורגן שהפסיד בשנת 1998 כחצי מיליארד דולר מול לקוח קוריאני בעסקה מגודרת לחלוטין.
אתם שואלים איך ?! פשוט, הלקוח הקוריאני קרס ולא עמד בהתחייבות שלו להחזר הכסף בפועל, מסתבר שמישהו בג'יי.פי מורגן לא עשה שיעורי בית מספיק טוב על הלקוח הקוריאני, צפוי ?!

לסיכום, כפי שהתחלתי את המאמר כך גם אסיים – בהצהרת קיומה של מורכבות ואי וודאות. כפי שניתן ללמוד מכל האמור לעיל, תקנות רגולציה ופיקוח מחמיר אינן בהכרח מורידות את רמת הסיכון הכללי אלא מתיימרות למדוד אותו תוך ניסיון למנוע התממשות סיכונים ידועים.   

כמסקנה מתבקשת ואולי שוב, בקורטוב של ציניות, יש שיאמרו ניהול סיכונים ויש, כמוני, שיאמרו "ניסו לנהל ויצאו מנוהלים".

הכותב הוא רואה חשבון בוגר המסלול האקדמי המכללה למנהל B.A התמחות ראשית בחשבונאות לקראת סיום תואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון וניהול פיננסי ובעל משרד לראיית חשבון.

הפוסט נכתב במסגרת קורס ניהול סיכונים פיננסיים, תואר שני המסלול האקדמי המכללה למנהל 2014.

Risk Managemen

שייך לנושאים: כללי


− 2 = חמש