1. בבלוג תתאפשר רק שפה וראויה הן כלפי הבלוגרים והן כלפי כל אדם אחר התורם לבלוג.
2. הבלוג מעודד ביקורת בונה, זאת תוך שימוש בשפה רהוטה ומכבדת.
3. הבלוג מבטא רוח טובה דיאלוג בונה ויחס של כבוד בין החברים בו.
4. בלוגרים תורמים ומשתפים אחרים במידע, רעיונות, "אני מאמין" אישי וידע. מטבעו הבלוג מזמין אי הסכמות ואפילו ויכוח – אלה יתנהלו ברמה עקרונית מנומקת. גם כאשר ויכוח מתלהט, השפה ואופן הביטוי ישמור על נאותות.
5. יישמרו בקפידה זכויות אדם – גיל, מגדר, עדה, לאום,דעה וכל מאפיין אישי אחר.
6. יישמרו בקפידה זכויות יוצרים – בהתאם לחוק זכויות יוצרים חוק 1911 .
7. הכתיבה תתבסס על תם לב, יושרה, הגינות, ניקיון כפיים ושקיפות.
8. פרסום פרטי מידע אישיים יתאפשרו רק אם יינתן אישור לכך מרצון חופשי.

מטרת הבלוג לספק מידע נרחב, עדכני ומועיל ככל האפשר על העולם הפיננסי המקיף אותנו, בצורה ברורה ופשוטה ככל האפשר. מטבע הדברים הדיווחים והסקירות המועלות בבלוג במסגרת הפוסטים השונים, משקפים דעות אישיות, והצגת מצב דברים כפי שנראה בעיני הכותבים השונים. אין לראות בפרסומים המופיעים בבלוג  משום פרסומת לארגון, או הבעת דעה של החוג למימון, בית הספר למנהל עסקים או המסלול האקדמי המכללה למנהל. הבלוג אינו יכול להיות אחראי לתוכן ונכונות הדיווחים הללו.