שם הכותב: תאריך: 17 פברואר 2015

אסטרטגיית אוכף היא אסטרגיית השקעה פופולארית באופציות המאפשרת למבצע האסטרטגייה להרוויח הן בשוק יורד והן בשוק עולה. היא מאפשרת למשקיע להרוויח כתוצאה מהתנודתיות העתידית של נכס הבסיס וגם בעת עליית סטיית התקן שמגלמות האופציות.

כשמדברים על אסטרטגיית אוכף באקדמיה נהוג לדבר על ביצוע האסטרטגיה והמתנה עד לפקיעת האופציות, כאשר מבצע האסטרטגייה ישאף שתזרים הפקיעה בניכוי הפרמיות של האופציות תהיה חיובית. עם זאת ישנה אפשרות להסתכל על האסטרטגיה בצורה שונה, במונחים יומיים.

נתחיל בבסיס: על מנת לקנות אוכף נהוג לקנות אופציות CALL ואופציות PUT בכסף בכמויות שוות ובכך ליצור קיזוז מיידי של הדלתות שנוצרות. הדלתא מוגדרת כמשתנה המתאר את הרגישות של מחיר האופציה ביחס לשינוי של ערך נכס הבסיס על פי מודל B&S. במקרה שלנו הדלתא החיובית של האופציית CALL מתקזזת כנגד הדלתא השלילית של האופציית PUT ובכך נוצרת למשקיע ברגע הביצוע חשיפה רק ליתר מאפייני האופצייה בהם הגמא, הטטא והווגה.

options-wc

הגמא של האופציה הוא משתנה המתאר את הרגישות של מחיר האופציה ביחס לשינוי בערך נכס הבסיס. היא מסמלת בכמה תשתנה הדלתא של האופציה כתוצאה מתזוזה של נקודה אחת בנכס הבסיס, כאשר זה יעלה או ירד. גמא חיובית כמו זו שנוצרת מקניית אוכף מייצרת לנו דלתא חיובית (long) כאשר השוק עולה ודלתא שלילית (short) כאשר השוק יורד ולמעשה יוצרת לנו רווח בכל תזוזת שוק.

הגמא מאפשרת לנו להרוויח מהתנודתיות התוך יומית של נכס הבסיס. במידה ונכס הבסיס יעלה נמכור את הדלתא החיובית שנוצרה לנו ונממש רווח, ובמידה ונכס הבסיס ירד נוכל לקנות את הדלתא השלילית שנוצרה לנו וגם לממש רווח.

לנו כקוני האופציה יש אינטרס ברור שהשוק יזוז בקיצוניות רבה יותר לכיוון מסוים מכיוון שהדלתא שתיווצר תהיה גדולה יותר וכך גם הרווח שגדל בצורה אקספוננציאלית.

לצערנו הגמא הנהדרת הזאת עולה כסף וכאן טמון החיסרון המהותי באסטרטגייה, שהטטא שלה שלילית.

הטטא הוא משתנה המתאר את הרגישות של האופציה ביחס לערך הזמן. הטטא מבטאת את ירידת ערך האופצייה כשהזמן עובר ונהוג למדוד אותה במונחים יומיים .ככל שאופציה היא לזמן ארוך יותר השווי שלה גבוה יותר. בעצם כשאנו בוחנים האם כדאי לנו לקנות אוכף השאלה שצריכה להישאל היא האם הגמא החיובית תנצח את הטטא השלילית, או במילים אחרות האם הרווחים שיווצרו לנו בעת התזוזות העתידיות של נכס הבסיס (כתוצאה מהגמא החיובית) יגברו על ההפסדים שנוצרים לנו מההתכלות היומית של האופציות (הטטא השלילית).

 ככל שהאופציות בכסף מתקרבות לפקיעה השווי שלהם דועך מהר יותר והגמא שלהם מתחזקת.

straddle-2

הווגה שהאסטרטגייה יוצרת לנו, גורמת לכך שאנו חשופים לשינויים בסטיית התקן, הווגה מתארת את הרגישות של מחיר האופציה ביחס לתנודתיות, היא מסבירה לנו בכמה יעלה או ירד שווי האופציה כתוצאה משינוי של סטיית תקן אחת.

קונה אוכף ישאף תמיד שסטיית  התקן שמגלמות האופציות תעלה, מה שיגרום לעלייה בשווי האופציות. לעומת זאת מוכר האוכף ישאף שהתנודתיות בשוק תרד, דבר שיביא לירידת הסטייה המגולמת באופציות ובכך לירידה בשווים.

במילים אחרות אפשר להגיד שגובה סטיית התקן מבטא הלכה למעשה את מחיר האוכף, כאשר ככל שהפקיעה של האופציות בכסף רחוקה יותר, הווגה חזקה יותר והגמא והטטא קטנות יותר.

כאשר סטיית התקן נמוכה ואנו צופים תנודתיות גבוה עד לפקיעה, כדאי לנו לקנות אוכף: הגמא של האופציות חזקה יותר, הטטא נמוכה יותר ולווגה יש פוטנציאל גדול יותר לעלייה, לעומת זאת כאשר סטיית התקן גבוה ואנו צופים ירידה בתנודתיות של נכס הבסיס כדאי לנו למכור אוכף. הטטא החיובית שנקבל על הסיכון גבוהה יותר והגמא השלילית של האופציות חלשה יותר.

לקריאה נוספת אודות האותיות היווניות ומודל B&S.

straddle-1

שייך לנושאים: שוק ההון


× 6 = ארבעים שתיים