אייקון קהיליית מימון

העולם העסקי מבין היום כי החשיבה המימונית הינה בעלת השפעה רוחבית על כל פעילותה של הפירמה וחשיבות הבנת עולם המימון, אינה נחלתם של אנשי הכספים בלבד. על מנת להבטיח את הצלחת הפירמה נדרש מכל מנהל, בכל הדרגים, לשלוט ולהכיר את עולם המימון. בסביבת העסקים המודרנית נדרש כל מנהל להתמודד מדי יום עם אתגרים עסקיים מורכבים. הידע הנדרש מהמנהל המודרני בתחום המימון והניהול הפיננסי כולל הכרה של שווקי ההון, הסביבה המקומית והבינלאומית, מכשירים פיננסיים שונים, קבלת החלטות במימון והיכרות עם המתווכים הפיננסיים ותפקידם.

אתר המחלקה למימון

דף הפייסבוק של המחלקה למימון

אודות תואר ראשון במימון